El Intendente explicó los alcances del “Plan Hábitat”

El Intendente explicó los alcances del “Plan Hábitat”
Clique na imagem, para iniciar o vídeo